Hartzaken

En dan ben je 60 geworden - het doet geen zeer -